تبلیغات
سوالات آزمون تیزهوشان - نمونه سوالات حرفه وفن دوم راهنمایی
 
سوالات آزمون تیزهوشان

برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب بروید...

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟


الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد


3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 

 

حرفه و فن پایه دوم

 

1-سیم اتصال به زمین وسیله حفاظتی كدام خطر ناشی از جریان برق می باشد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سیم فاز به زمین

ج: اتصال سیم فاز به بدنه فلز وسایل برقی

د: اتصال دو سیم حامل جریان برق به یكدیگر

 

2- كدام گزینه مربوط به ورودی یك سیستم است ؟

الف: ابزار نیروی انسانی                          ب: طراحی – تغییر مواد

ج: وسایل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

 

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملی توانسته اند به اختراع یا كشف تازه ای دست یابند ؟

الف: نیاز                ب: كنجكاوی                ج: تحقیقات علمی         د: تفكر

 

4- نوار رنگی سوم روی مقاومت نشاندهنده چیست ؟

الف: درصد خطای مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

 

5- عمل تقویت كنندگی امواج توسط كدام قطعه الكترونیكی انجام شود ؟

الف: ترانزیستور                 ب: دیود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

 

6- كار دیودها در مدار الكترونیكی چیست ؟

الف: كنترل مقدار جریان در مدار                   ب: ذخیره انرژی

ج: تبدیل جریان متناوب به مستقیم              د: تبدیل جریان مستقیم به متناوب

 

7-مهمترین عاملی كه باعث خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود چیست ؟      

الف: پیشرفت صنعت                                ب: افزایش جمعیت

 ج: استفاده بیش از حد                             د: توسعه ی شهرها

 

8- چه عاملی در تصمیم گیریها به فرد كمك می كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصمیم گیری درست

ج: بررسی پیامد مثبت و منفی                    د: مشورت كردن

 

9- آنتی بیوتیك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك         ب: غیر محرك                   ج: مجاز                د: غیر مجاز

 

10- سختی و نرمی چوب را با چه وسایلی اندازه گیری می كنند ؟

الف: مغار          ب:رنده               ج: سوهان             د: گزینه الف و ب

 

 

11- برای اینكه چوبها سریعتر خشك شوند در بین ردیف های چوب چه چیزی قرار میدهند ؟

الف : الوار                  ب: تراورس                  ج: چوب دستك           د: گوه

 

12- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت چیست ؟

الف:پیچ و مهره                 ب: چسب                  ج: پرچ          د: لحیم كاری

 

13-سیم لحیم را بیشتر از چه جنسی می سازند ؟

الف: قلع و روی             ب: سرب و قلع       ج: سرب و روی        د: قلع و مس

 

14- برای گرم كردن محل لحیم كاری از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف: هویه                                          ب: سیم لحیم        

ج: شعله های چراغ كوره ای                   د: روغن لحیم

 

15- كدام مورد در صنعت الكترونیك كاربرد دارد .

الف :جوشكاری        ب : پیچ و مهره                 ج: پرچ         د: لحیم كاری

 

16- سپیدار و توسكا دارای چه نوع چوبی هستند ؟

الف: سخت ، نرم                    ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم                           د: سخت ، سخت

 

17- تغییری كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود می آید به چیزی بستگی دارد ؟

الف : شكل دارو                         ب: نوع دارو      

ج: مقدار مصرف دارو                    د: رنگ دارو

 

18- در ترانزیستور كدام پایه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: امیتر                 ب: كلكتور                  ج: بیس       د: گزینه الف و ج

 

19- مهمترین عامل در توسعه فناوری اطلاعات چیست ؟

الف: خازن              ب: تراشه              ج: ترانزیستور     د: ترانسفورماتور      

 

20- f واحد اندازه گیری كدام قطعه الكترونیكی است .

الف : دیود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

 

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سیستم رایانه محاسبه می شود .

الف : ورودی             ب: خروجی              ج: پردازش     د: گزینه ب و ج

 

22- كدام یك از رفتارها جزء رفتارهای ناسالم پر خطر می باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بی رویه از داروها

ج: ایجاد سر و صدا                   د: ریختن زباله در كوچه

                                                                                                          

    

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

 

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام™

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم™

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم™

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود™

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومت™                  ب- خازن™              ج- ترانزیستور™          د- دیود معمولی™

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهم™                       ب- کیلو اهم™         ج- فاراد™                    د- آمپــر™

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ™                 ب- خازن™             ج- ترانزیستور™            د- دیود ™

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکون™                 ب- کربن™             ج- تراشه™                  د- ژرمانیوم™

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولت™                       ب- متاوب ـ 220 ولت ™     

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولت™                       د- متاوب 3 تا 12 ولت™

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترک™        ب- غیر مشترک1™          ج- غیر مشترک2™         د- دو غیر مشترک™

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نول™              ب- فاز™                         ج- اتصال زمین™         د- هیچکدام

 

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ™                                      ب-         ™           ج-          ™                      د-        ™

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنی™                    ب- عدم استفاده از فیوز™  

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمین™             د- عدم استفاده از وسایل حفاظتی™

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقه™            ب- آتش سوزی™              ج- برق گرفتگی™            د- قوس الکتریکی™

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظت™      ب- سیم اتصال به زمین™         ج- کار فیوز™    د- حفاظت و ایمنی در برق™

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن ™

 

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام™

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدید™    ب- تحقیقات علمی™      ج- تکنولوژی پیشرفته™         د- فنآوری™


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:57 ق.ظ
Hi there, I discovered your site by means of Google while searching for a comparable matter, your website came up, it looks great.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply turned into alert to your blog through Google, and found that it's
truly informative. I'm going to be careful for brussels.
I'll be grateful if you proceed this in future. Numerous people shall be benefited from your writing.
Cheers!
شنبه 7 اردیبهشت 1392 08:34 ب.ظ
wffff
شنبه 7 اردیبهشت 1392 08:34 ب.ظ
badak nist wali be man nemirese
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
دوشنبه 25 دی 1391 06:06 ب.ظ
بیچاره تیز هوشانیها سوالها رو از قعر کتاب کشیدن بیرون
در کل خوب بود
یکشنبه 17 دی 1391 11:57 ق.ظ
خیلی عالی متشکرم
دوشنبه 4 دی 1391 12:57 ب.ظ
عالی بود فقط ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تعبیر خواب آنلاین