تبلیغات
سوالات آزمون تیزهوشان - نمونه سوالات حرفه وفن دوم راهنمایی
 
سوالات آزمون تیزهوشان

برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب بروید...

1-   کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

  الف)طراحی                 ب)مواد و ابزار            ج)تغیر مواد             د) ساخت

 2-   عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟


الف)نیاز         ب)تحقیقات         ج)تفکر          د) همه موارد


3-   PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول                       ب) فاز                 ج) سیم اتصال به زمین       د)هیچکدام

 

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

  الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز             

   ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

   ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی                  

    د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

 

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط        ب)کاج                      ج)نراد         د)توسکا

  

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن     ج)کنده کاری     د) همه موارد

 

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب       ب)متناوب مستقیم     ج)مستقیم مستقیم   د) متناوب متناوب

 

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن  قلع         ب) آهن سرب            ج) قلع سرب                  د) قلع آلومینیوم

 

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک            ب)کاهنده                      ج)مجاز                د) غیر مجاز

 

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر         ب)رفتار سالم            ج)رفتار پر خطر            د) رفتار مفید           

 

 

حرفه و فن پایه دوم

 

1-سیم اتصال به زمین وسیله حفاظتی كدام خطر ناشی از جریان برق می باشد ؟

الف: اتصال كوتاه                                    ب: اتصال سیم فاز به زمین

ج: اتصال سیم فاز به بدنه فلز وسایل برقی

د: اتصال دو سیم حامل جریان برق به یكدیگر

 

2- كدام گزینه مربوط به ورودی یك سیستم است ؟

الف: ابزار نیروی انسانی                          ب: طراحی – تغییر مواد

ج: وسایل ، ساخت                                 د: ابزار و ساخت

 

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملی توانسته اند به اختراع یا كشف تازه ای دست یابند ؟

الف: نیاز                ب: كنجكاوی                ج: تحقیقات علمی         د: تفكر

 

4- نوار رنگی سوم روی مقاومت نشاندهنده چیست ؟

الف: درصد خطای مقاومت                       ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت                     د:شماره عدد اول مقاومت

 

5- عمل تقویت كنندگی امواج توسط كدام قطعه الكترونیكی انجام شود ؟

الف: ترانزیستور                 ب: دیود               ج: مدار مجتمع            د: خازن

 

6- كار دیودها در مدار الكترونیكی چیست ؟

الف: كنترل مقدار جریان در مدار                   ب: ذخیره انرژی

ج: تبدیل جریان متناوب به مستقیم              د: تبدیل جریان مستقیم به متناوب

 

7-مهمترین عاملی كه باعث خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود چیست ؟      

الف: پیشرفت صنعت                                ب: افزایش جمعیت

 ج: استفاده بیش از حد                             د: توسعه ی شهرها

 

8- چه عاملی در تصمیم گیریها به فرد كمك می كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب                           ب: تصمیم گیری درست

ج: بررسی پیامد مثبت و منفی                    د: مشورت كردن

 

9- آنتی بیوتیك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك         ب: غیر محرك                   ج: مجاز                د: غیر مجاز

 

10- سختی و نرمی چوب را با چه وسایلی اندازه گیری می كنند ؟

الف: مغار          ب:رنده               ج: سوهان             د: گزینه الف و ب

 

 

11- برای اینكه چوبها سریعتر خشك شوند در بین ردیف های چوب چه چیزی قرار میدهند ؟

الف : الوار                  ب: تراورس                  ج: چوب دستك           د: گوه

 

12- مهم ترین وسیله برای اتصال موقت چیست ؟

الف:پیچ و مهره                 ب: چسب                  ج: پرچ          د: لحیم كاری

 

13-سیم لحیم را بیشتر از چه جنسی می سازند ؟

الف: قلع و روی             ب: سرب و قلع       ج: سرب و روی        د: قلع و مس

 

14- برای گرم كردن محل لحیم كاری از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف: هویه                                          ب: سیم لحیم        

ج: شعله های چراغ كوره ای                   د: روغن لحیم

 

15- كدام مورد در صنعت الكترونیك كاربرد دارد .

الف :جوشكاری        ب : پیچ و مهره                 ج: پرچ         د: لحیم كاری

 

16- سپیدار و توسكا دارای چه نوع چوبی هستند ؟

الف: سخت ، نرم                    ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم                           د: سخت ، سخت

 

17- تغییری كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود می آید به چیزی بستگی دارد ؟

الف : شكل دارو                         ب: نوع دارو      

ج: مقدار مصرف دارو                    د: رنگ دارو

 

18- در ترانزیستور كدام پایه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: امیتر                 ب: كلكتور                  ج: بیس       د: گزینه الف و ج

 

19- مهمترین عامل در توسعه فناوری اطلاعات چیست ؟

الف: خازن              ب: تراشه              ج: ترانزیستور     د: ترانسفورماتور      

 

20- f واحد اندازه گیری كدام قطعه الكترونیكی است .

الف : دیود                ب: مدار مجتمع            ج: خازن            د: مقاومت

 

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سیستم رایانه محاسبه می شود .

الف : ورودی             ب: خروجی              ج: پردازش     د: گزینه ب و ج

 

22- كدام یك از رفتارها جزء رفتارهای ناسالم پر خطر می باشند .

الف : ورزش نكردن                    ب: استفاده بی رویه از داروها

ج: ایجاد سر و صدا                   د: ریختن زباله در كوچه

                                                                                                          

    

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

 

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                   ج- خروجی™                     د- هیچکدام™

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمین™            ب- اتصال کوتاه™      ج- اتصال موقت™           د- اتصال دائم™

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ™                ب- کربن™                ج- تراشه™                    د- ژرمانیوم™

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومت™                  ب- خازن™             ج- ترانزیستور™                د- دیود™

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومت™                  ب- خازن™              ج- ترانزیستور™          د- دیود معمولی™

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهم™                       ب- کیلو اهم™         ج- فاراد™                    د- آمپــر™

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ™                 ب- خازن™             ج- ترانزیستور™            د- دیود ™

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکون™                 ب- کربن™             ج- تراشه™                  د- ژرمانیوم™

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولت™                       ب- متاوب ـ 220 ولت ™     

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولت™                       د- متاوب 3 تا 12 ولت™

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترک™        ب- غیر مشترک1™          ج- غیر مشترک2™         د- دو غیر مشترک™

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نول™              ب- فاز™                         ج- اتصال زمین™         د- هیچکدام

 

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ™                                      ب-         ™           ج-          ™                      د-        ™

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنی™                    ب- عدم استفاده از فیوز™  

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمین™             د- عدم استفاده از وسایل حفاظتی™

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقه™            ب- آتش سوزی™              ج- برق گرفتگی™            د- قوس الکتریکی™

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظت™      ب- سیم اتصال به زمین™         ج- کار فیوز™    د- حفاظت و ایمنی در برق™

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودی™        ب- پردازش™         ج- خروجی™           د- هیچکدام™

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلید™    ب-ماوس™             ج- چاپگر ™             د- میکروفن ™

 

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودی™                  ب- پردازش™                             ج- خروجی™           د- هیچکدام™

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمی™        ب- تجربیات گذشته™     ج- تحقیقات علمی™       د- گزینه الف و ب™

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدید™    ب- تحقیقات علمی™      ج- تکنولوژی پیشرفته™         د- فنآوری™


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 اردیبهشت 1392 08:34 ب.ظ
wffff
شنبه 7 اردیبهشت 1392 08:34 ب.ظ
badak nist wali be man nemirese
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
شنبه 31 فروردین 1392 09:08 ب.ظ
سلام خسته نباشید خوب بود ولی اگر میشه سوالات کاربردی برایمان طرح کنید ممنون می شوم
دوشنبه 25 دی 1391 07:06 ب.ظ
بیچاره تیز هوشانیها سوالها رو از قعر کتاب کشیدن بیرون
در کل خوب بود
یکشنبه 17 دی 1391 12:57 ب.ظ
خیلی عالی متشکرم
دوشنبه 4 دی 1391 01:57 ب.ظ
عالی بود فقط ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تعبیر خواب آنلاین